Trenger jeg energirådgiver?

Trenger jeg energirådgiver?

Eier du en eldre bolig og ønsker å redusere strømforbruket ditt? Ønsker du råd om ventilasjon, inneklima, solceller eller strømstyring? Skal du pusse opp boligen utvendig?
Da kan det lønne seg å snakke med en energirådgiver!

 
 
jonas_magnus1.jpg
 

Visste du at

..hus bygd på 70-tallet bruker gjennomsnittlig 25.500 kWh i året til å varme opp 150 kvadrat, mens hvis det samme huset er bygd etter dagens byggtekniske forskrift, bruker det kun 8.400 kWh pr. år?

..passivhus som settes opp de nærmeste årene vil ha et forbruk på kun 2.700 kWh pr. år for 150 kvadrat?

Den byggtekniske forskriften TEK17 inneholder gjeldende bestemmelser for hvordan bygninger skal prosjekteres og bygges for å sikre lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning. De siste årene er det kommet stadig strengere krav til isolasjonsmengde i bygg (U-verdi) for å sikre et lavt energibehov. Ved søknadspliktige ombyggingsarbeider (fasadeendringer, bruksendringer mm.) gjelder derfor de samme varmeisolerende kravene som for nybygg.

Gjennom klimaforliket skjerpes energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Fra 2020 vil det bli innført forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger.

Hva bør prioriteres først?

SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Husbanken laget en modell som viser hva som har størst effekt når du skal effektivisere energibruken i huset ditt.

 1. Reduser varmetapet
  Gjennomfør passive tiltak som reduserer behovet for tilført energi til oppvarming, for eksempel ny isolasjon, vindtetting, nye vinduer/dører og balansert ventilasjon.

 2. Reduser strømforbruket
  Erstatt eldre strømbaserte komponenter med nye som er utviklet for energiredusering, som for eksempel å bytte ut hvitevarer og belysning.

 3. Utnytt solenergien
  Produsere strøm og/eller varme gjennom solvarmeanlegg.

 4. Vis og kontroller energiforbruket
  Installere instrumenter for å styre bruken av tilført energi, redusere boligens energibruk og følge spotprismarkedet.

 5. Velge varmekilde
  Ny varmekilde skal i størst mulig grad være basert på fornybar energi. Husk å basere effekten av ny varmekilde i boligen ETTER at aktive og passive tiltak for strømreduksjon er utført.

Disse punktene analyserer vi for din bolig, og optimaliserer tiltak til din lommebok og ambisjonsnivå!

Snopp Designbyrå