Vassinghaugen – Steinkjerregionens grønneste prosjekt?

Innherred Boligbyggelag har aldri vært delaktig i et mer miljørettet boligprosjekt enn Vassinghaugen i Stod.
– Dette er i hvert fall det grønneste prosjektet jeg noen gang har vært med på, sier daglig leder Vegar Furunes.

– Jeg må si at dette er et fantastisk bra boligprosjekt der man som beboer nærmest blir selvforsynt med energi, sier Furunes videre.

 
skjermbilde-2018-09-06-17-37-17.png
 

Boligprosjektet Vassinghaugen i Stod eies av Binde Eiendom og skal settes opp i to byggetrinn. Hvert byggetrinn består av ti andelsleiligheter, og første spadetak på byggetrinn én blir allerede tatt nå i høst.

Strøm fra fjell, solceller og batteri
Binde Eiendom har i samarbeid med søsterselskapet Binde Framtid utviklet et prosjekt der det satses ekstra på energi og miljø. Prosjektet mottar støtte fra Enova for bruk av innovativ teknologi.

Energibrønner skal hente varme fra fjellet til oppvarming, det blir vannbåren varme i gulvene på kjøkken, stue og bad, det blir solceller på taket som skal forsyne bygget med fornybar energi og det blir batteriløsninger i teknisk rom for lagring og salg av strøm.

– Batteriene vil sørge for at bygget unngår store forbrukstopper og bygget skal være sikret strøm i en periode dersom det blir strømbrudd, forklarer daglig leder i Binde Framtid, Magnus Vågen.

Kan tjene på egenprodusert strøm
Kjøp av strøm vil bli konsentrert til perioder på døgnet med lave strømpriser, mens borettslaget kan selge strøm til kraftselskap i perioder av døgnet hvor det er høye strømpriser.

– Energibrønnene henter varme fra fjellet og gir en stabil oppvarming av rom og varmt tappevann hele året. Varmepumpa har automatikk som sikrer drift kun i perioder der strømprisen er lav, og holder seg unna tider på døgnet med forbrukstopper og høye strømpriser, forklarer Vågen.

Ekstremt lave strømkostnader
Det vanlige i leilighetsbygg i dag er romoppvarming enten med varmekabler og panelovner eller med luft-vann varmepumpe. Varmt tappevann produseres vanligvis i elektriske varmtvannsberedere i hver leilighet.

– Vassinghaugen vil derimot ha væske-vann romoppvarming og sentral oppvarming av varmtvann. Begge deler gir en fordel med tanke på strømforbruk for beboerne. Totalt sett medfører dette at hver beboer sparer strøm for flere tusen kroner i året, forteller Vågen.

Fornuftig priset
Vegar Furunes tror dette er kvaliteter beboerne i prosjektet vil sette stor pris på.

– Bare tenk på at man kan bo i et tidsriktig, moderne bygg med parkeringskjeller – og som også gir deg slike gode og energivennlige løsninger! Attpåtil er boenhetene fornuftig priset, og vi ser allerede at felleskostnadene vil bli gunstige for dem som skal bo her, sier Furunes.

Han understreker at Innherred Boligbyggelag er opptatt av langsiktige og fremtidsrettede boforhold for sine medlemmer.

Oppimot 4000 medlemmer
– Vi eies jo av våre medlemmer og ønsker at de skal ha det best mulig i sin boenhet og i sitt borettslag. I dag har vi 3700 medlemmer og 150 borettslag som vi er forretningsfører og rådgiver for, forteller Furunes.

– Når det gjelder Vassinghaugen, så gleder vi oss virkelig til å forvalte og ta vare på dette borettslaget, understreker han.

Miljøfakta om Vassinghaugen:
● Leiligheter med energimerke Lysegrønn A
● Sentral varmtvannstank med sirkulasjonsledning
● Energimålere for både romvarme og tappevann i hver leilighet
● Solceller på taket som forsyner bygget med fornybar energi
● Store muligheter innen velferdsteknologi utredes og ønskes implementert.

Fakta om hva Innherred Boligbyggelag kan hjelpe deg som medlem med:
● Regnskap og budsjett for borettslaget
● Felleskostnader
● Inn- og utflytting
● Kurs og opplæring til styret og styremedlemmer
● Tilbyr tekniske tjenester, f.eks. vaktmester og renholder
● Egne forsikringer
● Medlemsfordeler

Vil du vite mer om Vassinghaugen? Kontakt oss for en energieffektiv og strømsparende prat!