Bygningsfysikk

Virksomheten innen Bygningsfysikk omfatter fukt- og varmetransport, trykkforhold og luft- og regntetthet i materialer og konstruksjoner samt energibruk i bygninger.

Bygningsfysikk omfatter fukt- og varmetransport, lufttetthet og energibruk i bygninger. Vår daglige leder har erfaring som prosjektleder i SINTEF Byggforsk på avdeling for bygningsfysikk, og har dermed god forståelse for dynamikken i et bygg med tanke på varme, fukt og tilhørende utfordringer.

SINTEF Byggforsk sin kjernekompetanse er anvendt bygningsfysikk ved at de omsetter ny kunnskap og forskningsresultater til løsninger for byggenæringen, blant annet gjennom Byggforskserien. Binde Framtid holder seg oppdatert på hva Byggforsk jobber med!