Energiberegninger

Vi har kompetanse til å gjennomføre energiberegninger.

Vi kan hjelpe deg på veien til en godt isolert bygning som er mer energieffektiv bolig, som vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning.

Binde Framtid har beregningsverktøy som detaljert kartlegger boligen sitt strømforbruk. Ved å legge til ulike tiltak, kan vi beregne hva dette utgjør for akkurat din bolig. Dette kan være tiltak som nye vindu, etterisolering, nytt varmeanlegg eller installasjon av balansert ventilasjon. 

Vi gjennomfører befaring av din bolig, og hjelper deg på veien til å få en mer energieffektiv bolig, bedre inneklima, lavere strømregninger, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning. 

Visste du at Enova dekker opptil 60 % av kostnaden til en energirådgiver?