Energimerking

Formålet med energimerking av boliger og yrkesbygg er å dokumentere bygningens energistandard ved normalt bruk.

Økt bevissthet om energiforbruk, valg av oppvarmingskilder og andre tekniske løsninger kan gjøre boliger mer energieffektive. En mer energieffektiv bolig vil gi bedre bokomfort, ha lavere energikostnader, høyere salgsverdi og mindre miljøbelastning.

Energimerket beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget. Energimerket består av to deler: en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energikarakteren sier hvilken energistandard bygningen har, og dermed hva som er forventet energibruk i boligen. Skalaen går fra A som er best til G som er dårligst.

Oppvarmingskarakteren viser hvor stor andel av energi til oppvarming som kommer fra fornybare energikilder. Bruk av ved, varmepumpe, sol og fjernvarme gir god oppvarmingskarakter. Bruk av panelovner, varmekabler, elkasset eller fossil olje/gass gir en dårlig oppvarmingskarakter. Karakteren går fra Grønn og lysegrønn som er best, til rødt og oransje som er dårligst. Gult er “midt på treet”.