Binde Framtid har sertifiserte energirådgivere gjennom Enova, og hjelper privatpersoner, borettslag og næringsaktører med å kartlegge energibesparende, innovative og miljøfremmende tiltak.