Binde Framtid har sertifiserte energirådgivere gjennom Enova, og kan hjelpe privatpersoner, borettslag og næringsaktører med å oppnå energibesparende, innovative og miljøfremmende tiltak.