Inneklima

Godt inneklima fremmer trivsel og god helse, mens dårlig inneklima kan føre til mistrivsel, ubehag og forverring eller utvikling av sykdom. På grunn av den lange tiden de fleste tilbringer inne i boligen, er inneklimaet i boliger av stor betydning.

Behovet for godt inneklima er en av hovedgrunnene til at vi oppfører bygninger. Godt inneklima oppstår som et resultat av mange riktige valg fra prosjektering gjennom bygging til drift av bygningen.

Godt inneklima er viktig for folk flest, men alt for mange lever i boliger eller leiligheter med dårlig inneklima. Hvordan få et best mulig inneklima? Hva kan man endre på?

Tre av de mest vanlige utfordringene med dårlig inneklima er fuktig/tung luft, kalde gulv og dårlig akustikk.

Vi vurderer tiltak for din bolig, og ønsker å gi deg råd tilpasset deg og din bolig.

Ditt valg. Dine verdier. Vår felles framtid!