Priser

Binde Framtid tilbyr rådgivning til både private, borettslag og næringsaktører.

Privat

Kostnaden er typisk 2.500-7.500 kr for energirådgivning

(Etter mottatt Enova-støtte på opptil 7.500 kr.)

Dette inkluderer da:

  • Befaring

  • Termografering (avdekker luftlekkasjer, manglende isolasjon, fuktskader)

  • Vurderinger inneklima og bygningskropp

  • Vurderinger varmeanlegg/oppvarming og ventilasjon

  • Energimerking tilstand bolig før tiltak

  • Tiltaksplan

  • Oversikt over potensielle besparelser (kr eller kWh)

  • Energimerking tilstand bolig etter tiltak

  • Tips og råd om solcelleanlegg, energilagring, strømstyring

* Tillegg hvis boligen får tilbygg ved oppgraderingen

Prosjektering av miniventilasjon: 5.000 kr

Prosjektering av solcelleanlegg : 5.000 kr *

* Forutsetter komplett vurdering av boligen samtidig


Borettslag og næringsaktører

Pris vil variere med blant annet omfang og beliggenhet.

Vi utfører både oppdrag til fast pris og etter medgått tid.

Ta kontakt for pris!