Fuktig inneluft

Økt fukttilskudd i en bolig øker risikoen for kondens i ytterkonstruksjonene. 

Fukttilskudd er differansen mellom fuktinnholdet i uteluft og inneluft, ofte angitt i g/m³. Et høyt fukttilskudd antyder en kombinasjon av dårlig ventilasjon og for mye fuktproduksjon.

 
 

Fukttilskuddet i en bolig stammer som regel fra tørking av klær og sko, dusjing, pusting, svetting, matlaging, gulvvasking, husdyr og potteplanter.

Et veldig klart signal på at fukttilskuddet er for høyt er når det dugger på innsiden av vinduet. Dette kan også tyde på at vinduet er for dårlig isolert.

Snopp Designbyrå