Kuldebroer

En kuldebro er en del av bygget der varmemotstanden endres betydelig.

Dette kan skyldes for eksempel en etasjeskiller av betong som ligger delvis inni en isolert ytterveggkonstruksjon. Konsekvenser av kuldebroer kan være økt varmetap, lave overflatetemperaturer, redusert komfort, kondens, sverting (støvkondens) og temperaturspenninger.

Andre eksempler på kuldebroer er vindu, dører, overgang vegg/tak, møne, etasjeskiller, overgang grunnmur/vegg, skorsteiner

 
kuldebro.jpg
 
Snopp Designbyrå