Radon

Det har i mange år vært fokus på å legge inn tiltak i boliger for å unngå radon i innelufta. 

Radon er en gass som kommer inn i boligen, og kommer fra berggrunnen. Alunskifer har høyest radonfare, etterfulgt av granitt/ryolitt og monzonitt/latitt.

 
 

Innsig av radon har ofte en sammenheng med lufttettheten til boligen. Det beste tiltaket for å unngå radon er at man lufttetter de deler av boligen som grenser mot bakkenivå.

Et annet tiltak er å ventilere boligen best mulig, helst med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Snopp Designbyrå