Smart strømstyring

De fleste har nå fått en ny strømmåler, såkalt AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer).

En av årsakene til at disse målerne er innført er at vi får faktura ut fra når vi bruker strøm, ikke bare ut fra mengde. I tillegg vil AMS-målerne gi insentiver til å flytte på strømforbruket sitt til tider på døgnet med lave strømpriser og lite trykk på strømnettet.

 
tibbr.jpg
 

Å for eksempel koble elbilen til lading rett før du går inn og lager middag, samtidig som oppvarming av hus og varmtvann pågår, skaper et enormt press på strømnettet. 

Ved å benytte smart strømstyring kan man unngå disse toppene, og dermed spare penger på strømregninga. 

I tillegg ligger det en samfunnsøkonomisk besparelse i dette, for samfunnet/strømforbrukerne sparer penger på nettleia hvis nettet ikke trenger å bli oppgradert.

Ta kontakt med oss for gode tips for hvordan unngå høye strømtopper! Mange kombinerer dette med en totalvurdering av boligen når det gjelder isolasjon, lufttetthet, ventilasjon og oppvarming.

Snopp Designbyrå