Vinduer

Desto eldre vinduene er, desto større er varmetapet i boligen din.

Vinduene er vanligvis den svakeste delen av en yttervegg, med tanke på både varmetap, lufttetthet og lydisolasjon. Ofte bytter man vindu og kledning samtidig, men man vil også ha stor effekt av å kun bytte vindu. Man bør uansett velge godt isolerte vinduer, som man får tettet mot vindsperra.

 
vindu2.jpg
 

Man reduserer strømutgiftene og komforten innvendig øker. Som en bonus får du redusert risikoen for fuktskader og et mer lydtett hus.

Når man skal bytte vindu er det et begrep som blir veldig sentral: U-verdi. Denne verdien sier hvor godt vinduet isolerer mot varmetap. 

Vi anbefaler at U-verdien på nye vindu er under 1,0 W/m²K. Husk at det er lettere å få lavere U-verdi på store vindu, siden glasset er den delen av vinduet som er best isolert. 

Men desto mer vindu man har, desto høyere blir strømforbruket, siden vinduene gir dårligere varmeisolasjon enn ytterveggen.

Snopp Designbyrå