Energilagring

Energilagring

Å ta vare på energi som kan brukes senere blir mer og mer aktuelt. Hvilke muligheter finnes? Og hvorfor er dette lurt?

 
Energilagring.jpg
 

Batterilagring er en aktuell type energilagring, og Binde Framtid har et pilotprosjekt som ser på akkurat dette. Prosjektet har to batterier på 4,2 kWh som tidligere har stått i en Nissan Leaf. Batteriene hjelper til med å lagre solenergi fra solcellene, slik at den ikke blir sendt ut på strømnettet, men brukes senere på dagen når sola går ned.

I tillegg skal batteriene fungere som strømmeglere, slik at de handler strøm billig på natta og lades ut når strømprisen øker. I perioder kan strømprisen variere med opp mot 50 øre/kWh fra natt til dag. Dette bidrar både til bedre økonomi i batteriinvesteringen, samtidig som strømnettet får en mer jevn belastning over døgnet.

Batteriene skal være smarte, slik at de vet strømprisen og kan lades og utlades ut fra de timesprisene Nord Pool legger ut dagen i forveien. Når batteriene i tillegg estimerer hvilken produksjon solcellene kommer til å ha dagen etter, vil batteriene fungere som en smart strømmegler.

En annen litt kul funksjon batteriene kan ha er å drifte boligen ved strømstans.

Pilotprosjektet har ikke alle funksjonene på plass enda, men det jobbes med mange nye og spennende løsninger. Magnus Vågen, som både er daglig leder i Binde Framtid og huseieren i pilotprosjektet, jobber nå for å være tidlig ute med to-veis lader for elbilen. Se mer under “Media”.

Magnus Vågen