Termografering

Termografering

Termografering av bygg er aktuelt der man ønsker å avdekke uregelmessigheter i en bygningskropp. Konkret handler dette som regel om å avdekke og lokalisere varmetap i klimaskjermen.

 
IMG_9835.jpg
 

Ved å termografere, kan man avdekke manglende isolasjon og/eller luftlekkasjer i konstruksjonen. Med denne informasjonen, kan man enklere treffe målrettede tiltak for å redusere varmetap fra bygg.

En termografering avdekker luftlekkasjer og manglende isolasjon i boliger. Man bruker da et kamera som viser overflatetemperaturene i boligen. Kalde områder på innsiden av bygget, og varme områder på utsiden av bygget indikerer enten luftlekkasjer, kuldebro eller manglende isolasjon.

Ved å inkludere termografering av boligen samtidig som vi energimerker boligen, dekker Enova kostnaden for dette (2500 kr).

Magnus Vågen