Binde Framtid hjelper privatpersoner, borettslag og næringsaktører med å kartlegge trygge og lønnsomme tiltak i bygg.