Ventilasjon

Dårlig ventilasjon er ofte hovedårsaken til et dårlig inneklima. Inneklimaet kan bli verre etter at boligen er pusset opp.

Årsaken er at nye vindu og vindsperre fører til at boligen blir mye mer lufttett etter oppussingen. Lufta i boligen blåser ikke lenger rett ut gjennom utette vindu og vindsperre. Det var jo kanskje det som egentlig var meningen med oppussingen også? 

Lufta vil  da få økt innhold av fukt og CO2, noe som gjør lufta "tung". Ventilasjon av boligen vil forbedre luftkvaliteten vesentlig, og du slipper å fyre for kråka!

Vi kan gi generelle råd vedrørende ventilasjon, eller bistå med prosjekteringen av ventiler som gir balansert ventilasjon med varmegjenvinning - der du unngår store kanaler i hele boligen.

Vi anbefaler alle å installere ventilasjon i boligen sin etter at boligen er rehabilitert utvendig.